Newyddion S4C

Galw am ragor o gymorth wrth i fanciau mislif agor yn Aberdâr

Galw am ragor o gymorth wrth i fanciau mislif agor yn Aberdâr

ITV Cymru 16/11/2022

Mae ‘banciau mislif’ ar fin agor yn Aberdâr yng Nghwm Cynon ar ôl i ymgyrchydd lleol fynd ati i drefnu ‘Project Mislif’.

Y gobaith yw sefydlu banciau mislif yn y dref erbyn diwedd Tachwedd, gan gynnig nwyddau mislif am ddim i unrhyw un sydd eu hangen.   

Bethan Jenkins, 37, o Aberdâr sydd wedi mynd ati i drefnu'r fenter.

Mae hi wedi mynd ati i sefydlu hybiau o fewn sefydliadau’r dref, gan gynnwys Eglwys Cornerstone yng Nghwmbach, a swyddfa Our Aberdare BID. Bydd yr hybiau yn darparu tamponau a phadiau mislif.

Mae elusennau wedi gweithio gyda Bethan i anfon nwyddau mislif i’r banciau, yn ogystal â rhoddion ariannol gan eraill.

Er bod rhai banciau bwyd eisoes yn darparu nwyddau mislif mae Bethan yn dweud bod yn rhaid gofyn amdanynt. 

Dim beirniadaeth yn 'hanfodol'

“Dwyt ti ddim angen gofyn am din o ffa pob, felly pam oes angen gofyn am becyn o damponau?

“Mae’n dorcalonnus bod rhaid i bobl, sydd yn gweithio hyd yn oed, ddibynnu ar fanciau bwyd erbyn hyn achos yr argyfwng costau byw.

Mae cael mynediad at nwyddau mislif am ddim heb unrhyw fath o feirniadaeth neu gwestiynau yn hanfodol."

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae 15% o bobl 14-25 oed wedi methu â fforddio nwyddau mislif ar ryw adeg. Dyna pam, yn ôl Bethan, mae'r banciau hyn yn hanfodol.

Cymharu Cymru a'r Alban

Ym mis Hydref 2021, lansiodd Llywodraeth Cymru y Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Urddas Mislif.

Drwy broses ymgynghori, y nod oedd cael gwared ag unrhyw stigma a chywilydd am mislifau. Fe wnaeth y llywodraeth fuddsoddi £3 miliwn tuag at nwyddau mislif mewn ysgolion, prifysgolion ac i'r rhai mewn angen.

Ond mae'r angen am gymorth yn parhau. Cafodd dadl ei chynnal yn y Senedd ddechrau Tachwedd ynghylch tlodi mislif yng Nghymru.

Fe wnaeth cadeirydd y ddadl, Heledd Fychan AS, gwestiynu’r diffyg mynediad at nwyddau mislif am ddim yng Nghymru. Roedd hi'n cymharu'r sefyllfa â'r ddarpariaeth yn Yr Alban.

Yn Awst 2022, Yr Alban oedd y wlad gyntaf yn y byd i gynnig nwyddau mislif am ddim fel rhan o ddeddf nwyddau mislif. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.