Newyddion S4C

'Swni 'di gallu bod yna': Profiad Cymro wedi ffrwydrad yn Istanbul

'Swni 'di gallu bod yna': Profiad Cymro wedi ffrwydrad yn Istanbul

NS4C 15/11/2022

Mae Cymro ifanc wedi rhannu ei brofiadau o fod yn Istanbul pan wnaeth ffrwydrad ladd wyth o bobl ac anafu dros 70.

Roedd Osian Edwards o Lanrug ger Caernarfon ym Mhrifddinas Twrci pan wnaeth bom ffrwydro nos Sul.

Yn ffodus i Osian, roedd yn ymweld â mosg oedd yn bell i ffwrdd o'r ffrwydrad.

Ond roedd yr hostel yn llawer agosach, dim ond deg munud i ffwrdd. 

"Ma’r ddinas mor fawr ti byth yn gwbod lle 'sa chdi gallu bod, 'sa chdi gallu bod yna," meddai.

"O'dd rhei oni efo yn yr hostel o'dd wedi bod yna am hirach na fi wedi bod yn cerdded y stryd yna bron iawn bob dydd.

"Ond dwi 'di bod yna, ag odd o lle oddani noson cynt. O'dd lot o’r bars yn yr ardal yna, yn ardal reit poblogaidd 'llu."

Roedd yr hyn ddigwyddodd yn teimlo yn real iawn iddo meddai. 

"Ma' jyst ychydig bach fatha teimlad lot gwahanol i pan ti’n clywad hyn ar y newyddion ac ar twitter a ti’n sbïo arno fo a ti’n meddwl ‘wow yndi ma’n edrych fatha rhywbath ofnadwy’, ond ti ddim yna."

"So ma ‘chydig bach yn teimlad gwahanol. Ti fatha ‘o ma hwn wedi digwydd lawr y lôn, fatha swni di gallu bod yna'."

Awyrgylch gwahanol

Teithio o gwmpas Ewrop oedd Osian, a'i fwriad oedd gadael Twrci'r noson honno ar ôl treulio tridiau yn Istanbul.  

"Oedd gennai fws i Bwlgaria am ddeg y nos y noson yna. So oni’n gwbod bo' fi angen mynd nôl at yr hostel sydd eitha' agos i lle odd o wedi digwydd.

"Nath un neu ddau gal e-bost gan yr hostel yn deud bod y Metro ‘di cau. Oddan ni ddim cweit yn siŵr os odd na bysys ac os odd y ferry’n rhedag… odda ni jyst yn meddwl sut oni am gal o ma."

Er eu bod yn llawn dop fe lwyddodd Osian i ddal y bws a'r cwch i groesi. Ond roedd yr awyrgylch meddai yn dra gwahanol ar ôl i'r ffrwydrad ddigwydd. 

"O'dd y ferry ‘chydig bach yn od. Obviously dwi ddim yn siarad yr iaith felly oni ddim cweit yn siŵr be odd yn mynd ymlaen. Ond odd o just teimlo ychydig bach yn distawach na fel arfer ag ella ychydig bach on edge."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.