Newyddion S4C

carchar

Carcharu cyn-hyfforddwr nofio o Borthcawl am gam-drin pum merch ifanc

NS4C 15/11/2022

Mae cyn-hyfforddwr nofio o Borthcawl wedi ei garcharu am 25 mlynedd am gam-drin pump o ferched ifanc yn rhywiol.

Mewn achos yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener, fe ddedfrydwyd Robert Rixon, 75 oed, ar ôl ei gael yn euog o 28 cyhuddiad o ymosod yn rhywiol gan gynnwys un cyhuddiad o dreisio.

Yn ystod cyfnod y troseddau cyntaf, a ddigwyddodd yn Ysgol Gyfun Porthcawl rhwng 2000 a 2005, roedd Rixon yn hyfforddwr nofio. Cafodd y troseddau eu cyflawni yn erbyn tair merch pan oedden nhw rhwng 11 a 13 oed.

Yn ddiweddarach fe wnaeth Rixon logi pwll nofio yn Ysgol Heronsbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr, lle'r oedd yn rhedeg clwb achub bywyd rhwng 2013 a 2015.

Fe wnaeth dwy ferch arall, oedd hefyd rhwng 11 a 13 oed, ddioddef ymosodiadau rhyw gan Rixon yn y clwb tua 2015.

Cafodd ymchwiliad ei lansio yn 2018 ar ôl i un o’r merched gysylltu gyda'r heddlu ac adrodd ei bod wedi cael ei cham-drin gan Rixon pan yn ifanc.

Fe ddaeth yr heddlu o hyd i bedwar dioddefwr arall ac fe wnaeth hyn arwain at ymchwiliad manwl i nifer sylweddol o honiadau o gam-drin difrifol, gan gynnwys treisio.

Dywedodd y Ditectif Gwnsatabl Tony Daniel o Heddlu De Cymru: “Rwyf am dalu teyrnged arbennig i’r dioddefwyr a ddangosodd ddewrder aruthrol drwy gydol ymchwiliad yr heddlu.

“Gobeithio y bydd gweld Rixon wedi ei garcharu yn galluogi’r pum menyw hyn i symud ymlaen â’u bywydau gan wybod ei fod o’r diwedd wedi’i ddwyn o flaen ei well am ei droseddau erchyll.

“Mae cymorth a chefnogaeth ar gael i bob dioddefwr troseddau rhyw ac rydym yn annog unrhyw ddioddefwyr; pa bynnag mor bell yn ôl y digwyddodd y drosedd, i gysylltu gyda ni.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.