Newyddion S4C

Tywydd garw

Rhybudd melyn am law i ran helaeth o'r wlad

NS4C 15/11/2022

Mae rhybudd melyn wedi ei gyhoeddi am law dros ran helaeth o Gymru fore Mawrth.

Bydd yn effeithio ar 14 o siroedd ar draws y wlad.

Mae'r rhybudd mewn grym rhwng 00:00 ac 13:00.

Fe allai 15-30mm o law ddisgyn mewn ardaloedd yn y de, gyda 40-50mm ar dir uchel.

Mae rhybuddion y gallai cyflwr y ffyrdd fod yn beryglus. Yn ogystal fe allai'r glaw trwm effeithio ar wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus.

Fe allai rhai tai a busnesau ddioddef llifogydd hefyd.

Bydd y rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol:

 • Abertawe
 • Blaenau Gwent
 • Bro Morgannwg
 • Caerdydd
 • Caerffili
 • Casnewydd
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Merthyr Tudful
 • Penybont 
 • Powys
 • Rhondda Cynon-Taf
 • Sir Gaerfyrddin
 • Sir Fynwy
 • Torfaen

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.