Newyddion S4C

Cyngerdd S4C yn Efrog Newydd yn ‘rhannu diwylliant Cymru efo’r Byd’

Cyngerdd S4C yn Efrog Newydd yn ‘rhannu diwylliant Cymru efo’r Byd’

NS4C 14/11/2022

Mae’r paratoadau ar gyfer ‘Cyngerdd Cymru i’r Byd’ sy’n cael ei gynnal gan S4C wedi dechrau yn Efrog Newydd, UDA.

Mae’r cyngerdd yn rhan o raglenni dathlu Cymru yng Nghwpan y Byd y sianel. Mae hefyd yn gyfle i gyflwyno gwobr ryngwladol arbennig i’r actorion Hollywood, Ryan Reynolds a Rob McElhenney.

Bydd y cyngerdd yn cael ei gynnal nos Lun yn Neuadd Sony, Times Square, ac yn cael ei ddarlledu ar S4C nos Sul ar drothwy gêm gyntaf Cymru yng Nghwpan y Byd yn erbyn yr UDA.

Mae disgwyl i dros 300 o Gymry America ac eraill heidio i Times Square nos Lun i weld artistiaid a sêr o Gymru yn perfformio.

Ymysg yr enwogion mae’r gantores boblogaidd Mared Williams.

Wrth siarad â Newyddion S4C dywedodd Mared: “Dwi’n rili edrych mlaen i fod yn rhan o’r gyngerdd yma. Ma’n rili braf cael rhyw fath o gymuned Gymraeg yn Efrog Newydd.

“Dwi rili teimlo bod y gymuned Gymraeg wedi dod at ei gilydd weekend yma.

“Mae’r ymarferion wedi bod yn mynd yn dda. Ma’n fraint rhannu’r llwyfan gyda chantorion eraill o Gymru.”

Image
S4C
Mae Mared Williams yn gantores a chyfansoddwraig sydd wedi perfformio yn y West End yn ddiweddar

Yn ôl Mared mae’r cyngerdd yn gyfle i rannu diwylliant Cymru gyda’r byd.

“Mae genon ni gymaint o gyfoeth yn ein cerddoriaeth a diwylliant,” meddai.

“Ma’n rili neis cael gweld Cymru yn cael platfform byd enwog yn ddiweddar ar raglen 'Welcome to Wrexham' efo Ryan Renolds a Rob McElhenney. So dwi rili yn ymfalchïo bo’ ni’n gallu rhannu’r iaith Gymraeg a chael creu partneriaeth wahanol yma allan yn Efrog Newydd.”

Mae LEMFRECK y rapiwr o Gymru yn falch o gael cynrychioli artistiaid a cherddoriaeth o gefndiroedd du yn y cyngerdd.

“Mae hi’n fendigedig bod yma. Dwi newydd fod yn ymarfer a dwi’n meddwl bod y cyngerdd am fod yn anhygoel - dwi wir yn edrych ymlaen.

“Mae cael cyngherddau rhyngwladol sy’n cynnwys artistiaid Cymraeg mor bwysig. Y mwyaf da ni’n dangos ein talent ar lwyfan byd eang y mwyaf sydd am ddod i ddeall ein diwylliant.”

Image
S4C
Mae Lemarl Freckleton neu'r artist LEMFRECK yn dysgu Cymraeg

Yn ddysgwr Cymraeg ei hun mae LEMFRECK yn gobeithio bydd y cyngerdd yn rhoi iaith a diwylliant Cymru ar lwyfan byd eang.

“Dwi’n meddwl bod gweld amrywiaeth o artistiaid, fel dwi’n artist du, ar lwyfan yn caru’r iaith Gymraeg, dwi’n meddwl bod o am annog mwy o bobl i ddysgu’r iaith.

“Hefyd, mae amrywiaeth y gerddoriaeth mor bwysig. Mae cerddoriaeth rap wedi dod yn fwy poblogaidd yng Nghymru. Mae ‘da ni Dom a Lloyd, Sage Todz, ac mae o yn gwthio’r iaith. Mae’r Gymraeg wedi integreiddio i gerddoriaeth ddu.”

Bydd y cyngerdd hefyd yn cynnwys perfformiadau o leoliadau eiconig ar draws Cymru, a chyfraniadau gan Ioan Gruffudd, Mathew Rhys, Michael Sheen a llu o artistiaid eraill.

Bydd modd gwylio ‘Cyngerdd Cymru i’r Byd’ ar S4C nos Sul 20 Tachwedd. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.