Newyddion S4C

Llyn Tegid

Dihangfa lwcus i 16 o bobl ar Lyn Tegid yn y Bala

Wales Online 11/11/2022

Bu'n rhaid rhoi triniaeth feddygol i wyth o bobl ger llyn Tegid yn y Bala ddydd Iau ar ôl iddyn nhw fynd i drafferthion yn y dŵr.

Roedd yr wyth yn rhan o griw o 16 o bobl oedd yn cymryd rhan mewn gweithgaredd awyr agored ar y pryd, pan suddodd eu badau mewn gwyntoedd cryfion.

Fe aeth y bobl i drafferthion am tua 16:00, gyda rhai yn y dŵr am hyd at 45 munud cyn cael eu hachub.

Bu'n rhaid galw'r heddlu a'r gwasanaeth tân am gymorth, ond ni chafodd neb anaf difrifol.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.