Newyddion S4C

Gwrthwynebwyr Cwpan y Byd Cymru

Cwpan y Byd: Pwy yw gwrthwynebwyr Cymru a'u prif chwaraewyr?

Mewn llai na 10 diwrnod bydd Cymru yn chwarae eu gêm agoriadol yng Nghwpan y Byd yn erbyn Unol Daleithiau America.

Yn ogystal â'r Americanwyr, bydd Iran a Lloegr yn ymuno â Chymru yng ngrŵp B, gydag ond lle i ddau gyrraedd y rowndiau nesaf.

Ond pwy yw prif fygythiadau gwrthwynebwyr Cymru y bydd Rob Page a'i garfan angen cadw llygaid arnyn nhw allan yn Qatar?

Unol Daleithiau America

Bydd gan yr Americanwyr bwynt i'w brofi ar ôl methu â chyraedd Cwpan y Byd yn 2018, y tro cyntaf iddyn nhw beidio â chyrraedd y rowndiau terfynol ers 1986.

Mae gan yr Unol Daleithiau y garfan ieuengaf yng Nghwpan y Byd, gydag oedran gyfartalog o 25 mlynedd a 175 diwrnod, ac ond un chwaraewr sydd wedi chwarae yng Nghwpan y Byd o'r blaen.

DeAndre Yedlin yw'r chwaraewr hwnnw, wedi iddo chwarae yng Nghwpan y Byd ym Mrasil yn 2014, ac yntau ond yn 20 oed.

Ond prif fygythiadau America yw eu hymosodwyr, a Christian Pulisic a Gio Reyna yw'r enwau sydd yn sefyll allan.

Er mai oddi ar y fainc y mae'r rhan fwyaf o'i gyfraniadau wedi bod i Chelsea y tymor hwn, mae Christian Pulisic yn ganolbwynt i garfan yr Unol Daleithiau.

Pulisic yw'r chwaraewr ieuengaf i fod yn gapten America, roedd ond yn 20 oed a 63 diwrnod ar y pryd ac yntau wedi arwain y tîm ers hynny. 

Mae'r "LeBron James of soccer" fel mae'n cael ei adnabod i nifer o gefnogwyr, wedi sgorio 21 gôl i'w wlad ac yn fygythiad ar yr asgell a hefyd yn gallu chwarae rôl fwy canolog tu ôl i'r ymosodwr.

Fe fydd y dyn 24 oed yn brif fygythiad ymosodol UDA, a bydd Cymru angen cadw'n dynn iddo a pheidio â gadael iddo greu gwagle er mwyn saethu na chreu cyfleoedd i'w gyd-chwaraewyr.

Image
Pulisic a Reyna
Gall y ddau ymosodwr ifanc achosi problemau i amddiffyn Cymru.

Fel Pulisic, fe wnaeth Gio Reyna ddod i'r amlwg yn y byd pêl-droed tra'n chwarae i Borussia Dortmund yn Yr Almaen, ac mae ond yn 19 oed.

Yn barod mae Reyna wedi chwarae 92 o gemau i'w glwb ac 14 o gemau i'w wlad, ystadegyn anhygoel i chwaraewr mor ifanc.

Mae'n chwaraewr sydd yn hoff o dderbyn y bêl rhwng yr amddiffyn a'r canol cae, ac yn aml yn darganfod gwagle rhwng y llinellau yma er mwyn rhedeg tuag at y gôl.

Bydd angen i Joe Allen, Joe Morrell neu Ethan Ampadu gadw llygaid barcud ar Reyna er mwyn gwneud yn siŵr nad yw'n derbyn y bêl yn y gwagle yma.

Mae gan Reyna'r gallu i basio'r bêl yn dda iawn hefyd, ac wedi creu nifer o goliau i Dortmund ac America.  

Bydd Reyna a Pulisic yn gallu achosi llawer o niwed i Gymru os nad ydynt yn ofalus.

Iran

Mae Rob Page ei hun wedi dweud nad yw Cymru yn gwybod llawer am Iran, sydd yn gwneud pethau braidd yn anodd i Gymru wrth geisio delio gyda nhw.

Yn safle 20 yn rhestr detholion FIFA, Iran yw'r tîm gorau o Asia i gystadlu yng Nghwpan y Byd, ac er nad yw Cymru yn gwybod llawer amdanynt, bydd angen iddyn nhw fod ar eu gorau i'w curo nhw.

Roedd y wlad yn anlwcus i beidio â chyrraedd yr 16 olaf yng Nghwpan y Byd 2018, fe wnaethon nhw orffen yn drydydd yn eu grŵp er iddynt guro Morocco a chwarae gêm gyfartal gyda Phortiwgal.

Mehdi Taremi yw prif chwaraewr Iran, ac mae'n hawdd deall pam.  Mae e'n sgorio'n ddi-baid i'w glwb Porto ym Mhortiwgal.

Mae wedi sgorio chwe gôl mewn 12 gêm y tymor hwn, ac wedi sgorio 42 o goliau mewn ond 78 o gemau.

Yn sefyll yn 6'2" o ran taldra, mae Taremi yn dda yn yr awyr, ond ei brif ffordd o sgorio yw gyda'i draed.

Mae'n chwarae fel ymosodwr ar ben ei hun, ond yn cyd-weithio'n dda gyda chwaraewyr canol cae er mwyn creu gwagle iddo redeg mewn tu ôl i'r amddiffyn neu ar yr asgell.

Gyda Chymru yn chwarae system o bum amddiffynnwr yn y cefn, mae disgwyl i Taremi ecsbloetio'r asgell.

Image
Taremi ac Azmoun
Bydd y ddau yma yn ganolbwynt i unrhyw goliau Iran yng Nghwpan y Byd.

Sardar Azmoun ydy prif sgoriwr carfan Iran ar y funud gyda 40 o goliau.

Ar hyn o bryd yn chwarae i Bayer Leverkusen yn y Bundesliga, mae Azmoun wedi chwarae i Zenit yn Rwsia, gan sgorio 52 o weithiau mewn 79 ymddangosiad.

Yn wahanol i Taremi, mae Azmoun yn hoff o chwarae'n ganolog, ac ni fydd yn ceisio darganfod gwagle allan ar yr asgell.

Bydd hyn yn galluogi Taremi ac asgellwyr Iran ddefnyddio'r esgyll, a bydd e'n aros yn y cwrt 18 ar gyfer croesiad neu gyfle i sgorio.

Yn y cwrt 18 y mae'r rhan fwyaf o'i goliau yn dod, ac fel chwaraewr sydd yn brofiadol iawn, nid yw Cymru'n gallu fforddio rhoi unrhyw wagle iddo saethu.

Mae ei ffordd benodol o chwarae yn unigryw i system lle mae'r asgellwyr yn gallu croesi'r bêl a chreu cyfleoedd iddo, felly os gall Cymru weithio allan sut i ddelio gyda'r system hynny, bydd effeithlonrwydd Azmoun yn cael ei gwtogi.

Lloegr

Ni fydd Cymru eisiau teithio'r holl ffordd i Qatar i golli i'r hen elyn.

Bydd Page a'i garfan yn sicr yn edrych ymlaen at yr her o chwarae yn erbyn Lloegr, ac mae gan yr hen elyn ddigon o dalent yn eu carfan i achosi problemau.

Yn dilyn colli ffeinal EWRO 2020, bydd Lloegr eisiau profi eu bod nhw'n gallu ennill cystadleuaeth ryngwladol, a bydd Gareth Southgate a'i garfan eisiau gwneud hynny yn Qatar.

Un o brif chwaraewyr Lloegr ac yn sicr eu prif fygythiad ymosodol ydy Harry Kane.

Mae'n enw cyfarwydd iawn i gefnogwyr ar hyd Prydain a'r byd erbyn hyn ac mae'n hawdd deall pam.

Dros y blynyddoedd mae wedi profi dro ar ôl tro ei fod yn gallu chwarae ar y lefel uchaf, hynny ar lefel clwb i Tottenham yn Uwch Gynghrair Lloegr ac ar y lefel rhyngwladol.

Kane oedd prif sgoriwr Cwpan y Byd 2018 ac wedi sgorio 11 o goliau mewn 18 o gemau hyd yn hyn y tymor hwn. 

Fe fydd canolbwynt ymosod Lloegr, a bydd angen i amddiffynwyr Cymru geisio sicrhau nad yw'n cael lle tu allan a thu fewn i'r cwrt 18, achos mi fydd yn cosbi Cymru.

Image
Kane a Foden
Ni fydd Cymru eisiau gadael i brif chwaraewyr yr hen elyn achosi trafferth.

Ymysg opsiynau ymosodol eraill Lloegr mae'r chwaraewr ifanc Phil Foden.

Mae Foden wedi chwarae dros 100 gêm i Manchester City, ac yntau ond yn 22 oed.

Mae ganddo'n barod bedwar teitl Uwch Gynghrair Lloegr, un Cwpan FA a phedwar Cwpan Cynghrair Lloegr i'w enw.

Roedd yn rhan allweddol o garfan Lloegr wnaeth fethu â chipio tlws EWRO 2020, ac mi fydd yr un mor allweddol iddynt eleni.

Yn chwarae ar yr asgell yn rheolaidd, mae gan Foden y gallu i sgorio a chreu goliau i'w gyd-chwaraewyr, ac wedi profi hyn dro ar ôl tro.

Mi fydd gan Neco Williams y dasg o'i gadw'n dawel ar 29 Tachwedd, ac mae'n siŵr y bydd y Cymro yn barod am yr her.

Bydd Foden yn chwarae'n dda gyda Kane a Sterling neu Saka, pa bynnag un sydd yn cychwyn ar yr asgell dde.  Bydd y tri ymosodwr blaen yn cyd-weithio i geisio dadwneud amddiffyn Cymru.

Gobaith cadarn cefnogwyr Cymru

Bydd cefnogwyr Cymru wrth gefn i'r garfan ym mhob un o'u gemau, a gyda'r gred y bydd Page a'r chwaraewyr yn gallu trechu unrhyw dîm yn y gystadleuaeth.

Mae Cymru yn gwrthwynebu chwaraewyr cryf a medrus, ond mae gan Gymru gewri eu hun a fydd yn fygythiad ac yn creu problemau i dimau eraill.

Bydd Cymru a'r Wal Goch yn edrych ymlaen at gêm gyntaf y wlad yng Nghwpan y Byd am y tro cyntaf ers 64 o flynyddoedd yn erbyn yr Unol Daleithiau ar 21 Tachwedd.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.