Newyddion S4C

gavin williamson.

Cyhuddo Gavin Willamson o ddweud wrth was sifil i 'hollti ei wddf'

The Guardian 08/11/2022

Mae Syr Gavin Williamson wedi cael ei gyhuddo o ddweud wrth uwch was sifil i "hollti ei wddf" efo cyllell pan yr oedd yn gweithio fel Ysgrifennydd Amddiffyn y DU.

Dywedodd swyddog y Weinyddiaeth Amddiffyn fod Mr Williamson wedi dweud wrthynt am "neidio allan o ffenest" a'i fod wedi "ceisio codi braw yn fwriadol" arnynt ar sawl achlysur. 

Mewn datganiad, dywedodd Mr Williamson ei fod yn "gwrthwynebu'r cyhuddiad yma yn gryf. Dwi wastad wedi profi perthnasau gweithio da gyda'r swyddogion gwych dwi wedi gweithio gyda nhw ar draws y llywodraeth. Nid ydw i erioed wedi bod yn ymwybodol o unrhyw gyhuddiadau penodol."

Daw'r cyhuddiadau diweddaraf hyn wedi i Downing Street ddweud fod gan Rif 10 "hyder llwyr" ynddo er gwaethaf honiadau iddo yrru negeseuon sarhaus i'r cyn Brif Chwip, Wendy Morton. 

Darllenwch fwy yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.