Newyddion S4C

just Stop Oil

Cau rhannau o’r M25 yn dilyn protestio gan ymgyrchwyr Just Stop Oil

Fe gafodd rhannau o’r M25 sy'n amgylchynu Llundain eu cau dros dro ddydd Llun yn dilyn ymgyrchu gan brotestwyr Just Stop Oil.

Yn dilyn y digwyddiad, cyhoeddodd Heddlu'r Met fod tri o bobl wedi eu harestio a'u bod yn y ddalfa.

Yn ystod y digwyddiad fe ofynnodd yr heddlu i deithwyr osgoi'r ardal am gyfnod.

Dywedodd Heddlu Surrey bod penderfyniad wedi’i wneud i gau sawl rhan o’r M25 yn ystod oriau brig “er diogelwch pawb”.

Mae Just Stop Oil yn ymgyrch sydd yn ceisio dwyn pwysau ar Lywodraeth y DU i atal trwyddedu a chynhyrchu tanwydd ffosil newydd.

Mae 677 o brotestwyr Just Stop Oil wedi eu harestio yn dilyn ymgyrchu diweddar medd yr heddlu, gyda 111 o unigolion wedi eu cyhuddo yn ystod y mis diwethaf.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.