Newyddion S4C

Hilton Eryri

Beirniadu'r defnydd o westy moethus yn Eryri ar gyfer ceiswyr lloches

North Wales Live 07/11/2022

Mae aelod seneddol Ceidwadol wedi cwestiynu'r defnydd o westy moethus yn Eryri ar gyfer cartrefu ceiswyr lloches.

Mewn neges ar gyfryngau cymdeithasol nos Sul, dywedodd Robin Millar, yr aelod seneddol dros Aberconwy, fod gwesty'r Hilton Garden Inn ar safle Adventure Parc Eryri yn Nyffryn Conwy yn darparu llety brys i geiswyr lloches tra bod eu ceisiadau’n cael eu prosesu.

"Y Swyddfa Gartref sy'n gyfrifol nawr am redeg a gweithredu'r safle a'i ddiogelwch. Mae Heddlu Gogledd Cymru hefyd yn ymwybodol o'r sefyllfa", meddai.

Ychwanegodd ei fod yn "bryderus ynghylch addasrwydd yr eiddo hwn, yn y lleoliad hwn, at y diben hwn. Gwesty ydyw nid canolfan gadw. Mae ar safle ynysig ac nid yw'n cael ei gefnogi gan y gwasanaethau priodol."

Dywedoddd hefyd ei fod yn bryderus am ddiffyg rhybudd a chyfathrebu gwael a'r effaith ar gymunedau yn Nolgarrog ac ar hyd Dyffryn Conwy, ac roedd wedi cysylltu â’r Gweinidog yn y Swyddfa Gartref sy’n gyfrifol am eglurhad a pherchennog y gwesty am ragor o wybodaeth.

Mewn datganiad i North Wales Live, dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Gartref fod y defnydd o westai i gartrefu ceiswyr lloches "yn annerbyniol" a bod mwy na "37,000 o geiswyr lloches mewn gwestai sy’n costio £5.6miliwn y dydd i drethdalwyr y DU.

"Ateb tymor byr yw defnyddio gwestai ac rydym yn gweithio’n galed gydag awdurdodau lleol i ddod o hyd i lety priodol.”

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.