Newyddion S4C

'Llywodraeth y DU wedi cynnig datganoli S4C i Gymru'

'Llywodraeth y DU wedi cynnig datganoli S4C i Gymru'

NS4C 04/11/2022

Fe wnaeth Llywodraeth y DU gynnig datganoli S4C i Gymru, yn ôl cyn Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones. 

Wrth siarad ar raglen Hawl i Holi ar BBC Radio Cymru nos Iau, dywedodd Mr Jones fod Jeremy Hunt, a oedd yn Ysgrifennydd dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon rhwng 2010 a 2012, wedi cynnig datganoli darlledu S4C i Lywodraeth Cymru, ond "heb y gyllideb a heb geiniog."

Pe bai'r arian wedi cael ei gynnig, dywedodd Prif Weinidog Cymru rhwng 2009 a 2018 y byddai wedi cytuno i ddatganoli'r sianel. 

"Os byddai ffynhonell gynaliadwy wedi bod ar gael, pam fydden ni ddim wedi cymryd e? Ond doedd 'na ddim, a 'na beth oedd y broblem," meddai Mr Jones.

Ychwanegodd ei bod hi'n "ddigon rhwydd i Lywodraeth San Steffan i ddweud fod hon yn sianel Gymraeg, felly chi ddyle redeg hi, ond heb yr arian, heb unrhyw geiniog i roi mewn i'r gyllideb, dyw e ddim yn realistig."

Dywedodd llefarydd ar ran Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU ei bod hi'n "gwneud synnwyr bod polisi darlledu clir a chyson yn cael ei redeg yn genedlaethol gan Lywodraeth y DU fel y gall pobl cenedl a rhanbarth gadw'r buddsoddiad mawr a'r manteision net y mae'n gynnig.

"Rydym wedi ymrwymo i barhau i gefnogi rôl hollbwysig S4C wrth warchod yr iaith Gymraeg a'i diwylliant a'r economi, gan gynnwys trwy setliad cyllid cryf."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.