Newyddion S4C

Cymru

Cystadleuaeth Cynghrair y Cenhedloedd i ferched o 2023

NS4C 03/11/2022

Mae UEFA wedi cyhoeddi y bydd cystadleuaeth Cynghrair y Cenhedloedd yn cael ei chyflwyno ar gyfer timau pêl-droed merched o 2023 ymlaen. 

Cafodd y gystadleuaeth newydd ei chyflwyno ar gyfer timau cenedlaethol dynion yn 2018, gan gymryd lle gemau cyfeillgar rhyngwladol. 

Y syniad tu ôl i'r bencampwriaeth yw rhoi cyfle i dimau chwarae mwy o gemau cystadleuol, sydd hefyd yn cyfrannu at yr ymgyrch ragbrofol ar gyfer yr Ewros neu Gwpan y Byd. 

Mae fformat y gystadleuaeth newydd yn dilyn trywydd yr un ar gyfer dynion. Fe fydd timau yn cael eu rhannu i dair haen wahanol, cyn cael eu rhoi i mewn i grwpiau o dri neu bedwar. 

Bydd timau wedyn yn cystadlu gyda'i gilydd er mwyn ennill dyrchafiad i'r haen uwchben neu osgoi cwympo i'r haen is. Trwy ennill dyrchafiad i'r haen uchaf, fe all timau warantu lle yng Nghwpan y Byd neu Ewros neu sicrhau lle yn y gemau ail gyfle. 

Ar ochr y dynion fe wnaeth tîm Cymru fanteisio ar y gystadleuaeth gan sicrhau lle yng ngemau ail gyfle'r Cwpan y Byd yn Qatar oherwydd eu perfformiad yn 2020, blwyddyn cyn diwedd yr ymgyrch ragbrofol. 

Daw'r cyhoeddiad lai na mis ar ôl i ferched Cymru fethu â chyrraedd Cwpan y Byd, wedi iddynt golli yn yr eiliadau olaf o'r gemau ail gyfle yn erbyn Y Swistir. 

Fe fydd modd i ferched Gemma Grainger fanteisio ar Gynghrair y Cenhedloedd yn 2023 er mwyn mynd cam ymhellach drwy gyrraedd yr Ewros yn 2025. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.