Newyddion S4C

GBBO 2022

Channel 4 i ail-enwi'r gwasanaeth ar-alw All 4 yn Channel 4

NS4C 02/11/2022

Mae Channel 4 wedi cyhoeddi y bydd ei holl sianeli a gwasanaethau digidol yn dod o dan yr un enw wrth i'r sianel ddathlu 40 mlynedd o fodolaeth.

Ddiwrnod wedi pen-blwydd S4C, mae Channel 4 hefyd yn dathlu drwy gyhoeddi y bydd y gwasanaeth ar-alw All 4 yn cael ei ail-enwi'n Channel 4.

Dyma'r darlledwr cyntaf yn y DU i fabwysiadu'r un brand ar draws ei wasanaethau ar deledu ac ar-lein.

Dywed Channel 4 fod llai o bobl yn gwahaniaethu rhwng cynnwys digidol a llinol erbyn hyn.

Mae'r sianel hefyd yn dweud fod y penderfyniad wedi ei wneud yn wyneb ei hymdrechion flaenoriaethu twf digidol.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.