Newyddion S4C

Manston

Y Swyddfa Gartref angen 'mynd i'r afael' â methiannau canolfan fudwyr Manston

NS4C 01/11/2022

Mae'n rhaid i'r Swyddfa Gartref "fynd i'r afael â" methiannau sylweddol canolfan fudwyr Manston, yn ôl arolygiad o'r safle yng Nghaint. 

Fe wnaeth yr Arolygiaeth Carchardai ymchwilio i safonau'r ganolfan ym mis Gorffennaf eleni, ond mae'r safle wedi dod o dan straen ychwanegol dros y dyddiau diwethaf. 

Mae'r adroddiad yn nodi bod y ganolfan yn addas i gartrefi mudwyr yn ystod ei 24 awr cyntaf yn y wlad, wrth i'w gwaith papur cychwynnol gael ei brosesu, a bod yna le ar gyfer tua 1,000 o bobl yno. 

Ond dros y dyddiau diwethaf, mae'r nifer o fudwyr yn y ganolfan wedi cynyddu i tua 4,000.  Dywed yr adroddiad fod y ganolfan yn wynebu "heriau sylweddol" i ymdopi gyda chynifer o bobl. 

Yn ôl yr Arolygiaeth, er bod yna fynediad at fwyd, dwr, cawodydd a thoiledau yn y ganolfan, nid oes gwelyau neu fannau awyr agored ar gyfer ymarfer corff ar gael. 

Mae prinder staff hefyd yn golygu nad yw'r holl lety yn y ganolfan ar agor, sydd wedi arwain at sefyllfa lle mae rhai mudwyr yn cysgu ar y llawr ar ôl dros 30 awr o aros i gael eu ceisiadau wedi'u prosesu. 

Nododd yr arolygiad hefyd nifer o fethiannau o ran rheolaeth y ganolfan, gydag adroddiadau o fudwyr yn cael eu hatal rhag defnyddio ffonau symudol i gysylltu â'u teulu a hefyd yn cael eu rhwystro rhag cau drysau i doiledau yn llawn.

Mae'r Ysgrifennydd Cartref, Suella Braverman, wedi dod o dan bwysau cynyddol yn sgil y datblygiadau yn y ganolfan, gyda honiadau ei bod wedi rhwystro mudwyr rhag cael eu symud i westai. 

Wrth siarad yn Nhŷ’r Cyffredin ddydd Llun, gwadodd Ms Braverman ei bod wedi "anwybyddu cyngor cyfreithiol" a'i bod wedi "gweithio'n galed i ddarganfod llety i leddfu'r pwysau ar Manston".

Er hyn, ychwanegodd fod y nifer o fudwyr yn croesi'r sianel yn ei gwneud hi "bron yn amhosib" i ddarparu digon o lety. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.