Newyddion S4C

Tywydd garw

Rhybudd melyn am law dros nos ar hyd a lled Cymru

NS4C 31/10/2022

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am law trwm dros ran helaeth o Gymru. 

Mae'r rhybudd yn para rhwng 20:00 nos Lun ac 8:00 fore Mawrth. 

Bydd yn effeithio ar y rhan fwyaf o siroedd Cymru ag eithrio Ynys Môn, Sir Benfro, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin ac Abertawe. 

Mae disgwyl i'r ardaloedd oddi mewn i'r rhybudd melyn weld 20 i 30mm o law dros gyfnod o ddwy i deirawr. Ond fe allai 40 i 50mm o law gwympo mewn rhai ardaloedd. 

Gallai cartrefi a busnesau gael eu difrodi yn sgil llifogydd ac mae yna rybuddion am golli pŵerm yn ôl y  Swyddfa Dywydd. .

Maen nhw hefyd yn rhybuddio am amodau gyrru gwael ac y gallai hyn effeithio ar wasanaethau trên a bws.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.