Newyddion S4C

Just Stop Oil

Dros 650 o brotestwyr Just Stop Oil wedi eu harestio ers dechrau mis Hydref

NS4C 29/10/2022

Mae protestiadau ymgyrchwyr Just Stop Oil wedi “achosi llawer o aflonyddwch a rhwystredigaeth ymhlith y cyhoedd”, meddai Comisiynydd Cynorthwyol Heddlu'r Met, Matt Twist, ar ôl diwrnod arall o ymgyrchu gan y mudiad.

Roedd protestwyr wedi atal traffig yn Llundain dydd Sadwrn ar Stryd Fawr Kensington, Ffordd Charing Cross, Ffordd Parc Kennington a Ffordd Blackfriars ac fe wnaeth yr heddlu arestio nifer o unigolion.

Mae Just Stop Oil yn ymgyrch sydd yn ceisio dwyn pwysau ar Lywodraeth y DU i atal trwyddedu a chynhyrchu tanwydd ffosil newydd.

Fe wnaeth nifer o aelodau'r cyhoedd lusgo'r ymgyrchwyr o'r ffordd yn ystod y protestiadau.

Wrth ymateb i'r protestio yn Llundain, dywedodd Matt Twist fod ymgyrchwyr wedi gludo eu hunain i rai o ffyrdd y ddinas a bod yr heddlu wedi ateb mewn dull priodol. 

“Mae’r Met wedi ymrwymo’n llwyr i ddarparu ymateb cyflym ac effeithiol i weithredwyr sydd wedi bod yn amharu’n sylweddol ac yn fwriadol ar fywydau beunyddiol pobl. Ers 1 Hydref, rydym bellach wedi arestio 651 o bobl, ”meddai.

Ychwanegodd Mr Twist: “Byddwn bob amser yn darparu ymateb plismona cymesur i brotest ac yn ceisio gweithio gyda threfnwyr fel y gall protestiadau fynd rhagddynt yn ddiogel.

“Fodd bynnag, mae’r cyhoedd yn gywir yn disgwyl i ni ymateb yn gyflym ac yn effeithiol lle mae protest yn croesi’r llinell yn droseddol.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.