Newyddion S4C

Clwb Bangor

Yr heddlu'n parhau i ymchwilio i anhrefn mewn gêm bêl-droed yn Y Rhyl

NS4C 27/10/2022

Mae Heddlu’r Gogledd yn parhau i ymchwilio i anhrefn mewn gêm bêl-droed yn Y Rhyl. 

Digwyddodd yr anhrefn mewn gêm bêl-droed rhwng Rhyl 1879 a Bangor 1876 ar ddydd Sadwrn, 22 Hydref.

Dywedodd llefarydd ar ran y llu: “Mae’r heddlu wedi cyfweld ag un person dan rybudd ac maent yn bwriadu siarad â dau berson arall mewn cysylltiad â’r digwyddiad."

Mewn datganiad dywedodd y Ditectif Arolygydd Kris Williams: “Rydym yn parhau i fwrw ymlaen â’n hymchwiliad i’r anhrefn ar ddiwedd y gêm bêl-droed rhwng Rhyl 1879 a Bangor 1876 ddydd Sadwrn.

“Rydym yn parhau i fod mewn cysylltiad â Chymdeithas Bêl-droed Cymru a chynrychiolwyr y ddau glwb, ac rydym yn cymryd camau i gyfweld y rhai dan sylw ac erlyn lle bo angen.

“Mae un person wedi’i gyfweld dan rybudd ac mae manylion dau berson arall rydyn ni’n bwriadu siarad â nhw mewn cysylltiad â’r digwyddiad wedi’u darparu.”

Mae Cymdeithas Bêl Droed Cymru eisoes yn ymchwilio i’r digwyddiad. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.