Newyddion S4C

David TC Davies

Penodi David TC Davies yn Ysgrifennydd Cymru yng nghabinet Rishi Sunak

NS4C 25/10/2022

Mae Aelod Seneddol Mynwy David TC Davies wedi ei benodi'n Ysgrifennydd Cymru. 

Mae David Thomas Charles Davies wedi bod yn aelod seneddol Ceidwadol dros Fynwy ers Mai 2005. 

Cadeiriodd Bwyllgor Materion Cymreig y senedd rhwng 2010 a 2019, ac mae wedi bod yn is-weinidog yn Swyddfa Cymru ers 2019. 

Mae'n olynu Syr Robert Buckland, Aelod Seneddol De Swindon a fu yn Swyddfa Cymru ers iddo gael ei benodi gan Boris Johnson ym mis Gorffennaf 2022 ac yna gan Liz Truss fis Medi. 

Ymddiswyddodd Syr Robert Buckland fore Mawrth cyn i Rishi Sunak ddechrau cyhoeddi aelodau ei gabinet. 

Cafodd David TC Davies ei eni yn 1970 ac fe gafodd ei addysg yn Ysgol Gyfun Basaleg yng Nghasnewydd.

Ar ôl gadael yr ysgol aeth i weithio i gwmni British Steel ac ymuno â'r Fyddin Diriogaethol, gan wasanaethu am 18 mis gyda Chatrawd Amddiffyn Awyr 104 ym Marics Rhaglan ger Casnewydd.

Gadawodd i dreulio sawl blwyddyn dramor, yn bennaf yn Awstralia, cyn dychwelyd i’r DU a derbyn trwydded HGV cyn dod yn yrrwr lori a rheoli busnes cludo’r teulu.

Yn 1999 fe wnaeth chwarae rhan flaenllaw yn yr ymgyrch yn erbyn datganoli, cyn cael ei ethol yn ddiweddarach i'r Cynulliad.

Mae'n briod ac mae ganddo dri o blant.

Wrth ymateb i'w benodiad, dywedodd Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn y Senedd, Andrew RT Davies ei fod yn falch o weld David TC Davies yn dychwelyd i Swyddfa Cymru a bellach yn Ysgrifennydd Cymru.    

“Bydd David yn amhrisiadwy yn sicrhau bod Cymru wrth galon Llywodraeth y Deyrnas Unedig, gan elwa o'i brofiad yn Aelod Cynulliad, cyn dod yn Aelod Seneddol," meddai.

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.