Newyddion S4C

Dathlu canmlwyddiant ers sefydlu adran gyntaf yr Urdd

Dathlu canmlwyddiant ers sefydlu adran gyntaf yr Urdd

NS4C 21/10/2022

Mae'r  Urdd yn dathlu canmlwyddiant ers sefydlu adran gyntaf y mudiad ddydd Gwener. 

Fe wnaeth pentref Treuddyn yn Sir y Fflint dathlu canmlwyddiant ers sefydlu adran gyntaf erioed y mudiad ieuenctid yn 1922. 

Roedd Archddewrydd Cymru, Myrddin ap Dafydd, yn bresennol yn y seremoni i ddadorchuddio cofeb arbennig a bydd yn rhannu stori merch 16 oed, Marian Williams, a wnaeth ysbrydoli ieuenctid lleol i ymuno â'r adran. 

Roedd Marian Williams yn gerddor ac awdures a oedd yn ymddiddori mewn ysgrifennu dramâu ar gyfer plant  gan gyhoeddi eitemau'n gyson yng nghylchgrawn yr Urdd. 

Bydd y gofeb yn cael ei lleoli yn Neuadd y Pentref a bydd yn cynnwys darluniau a llinell amser o'r dathliadau yn y gorffennol. 

Fe gafodd cyllid ei sicrhau gan Adran Dwristiaeth a Hamdden Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Flint a Chyngor Cymuned Treuddyn, ac mae'r gofeb wedi ei adeiladu gan y saer maen lleol, Ian Davies, a'i ddylunio gan Bill Smuts a Lorna Jenner. 

Dywedodd Ysgrifennydd Pwyllgor Eisteddfod Treuddyn, Ceinwen Parry, fod "nifer o gerrig milltir yr Urdd wedi eu dathlu yn y pentref dros y blynyddoedd, gan nodi pen-blwydd yr Urdd yn 50, 70, 75 a 90 - digwyddiadau sydd wedi eu dal ar gamera ac rydym am i'r dathliad canmlwyddiant hwn fod yr un mor gofiadwy ac arbennig."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.