Newyddion S4C

Bachgen 14 oed o Wynedd yn bencampwr byd cic focsio

Bachgen 14 oed o Wynedd yn bencampwr byd cic focsio

NS4C 22/10/2022

Mae bachgen 14 oed o Wynedd yn bencampwr byd cic focsio.  

Enillodd Sion Burkey o Fangor Bencampwriaeth Byd Cic Focsio y WMO dan 15 oed yn Sunderland ddechrau mis Hydref.

"Y ffeit ydi dau funud a dwy rownd, gyda un funud o brêc yn y canol a nesh i ga'l pedwar ffeit a nesh i ennill nhw i gyd, un boi o England, un boi o Cymru, un boi o India ac y boi olaf o Canada," meddai.

Ychwanegodd Sion ei bod hi'n "grêt i allu dweud bod fi'n pencampwr y byd".

Er bod Sion wedi amau ei hun i ddechrau, roedd mwynhau'r profiad yn hollbwysig i'w lwyddiant. 

"O'dd o'n grêt, d'on i'm yn meddwl fyswn i'n gallu oherwydd edrych ar y training o pobl eraill, oeddan nhw'n edrych yn amazing ond edrych ar un fi, o'dd 'na self-doubt ond nesh i jyst get on the mat ag enjoio fo," meddai. 

Ni ddychmygodd Sion erioed y byddai'n cyflawni rhywbeth fel hyn. 

"O'dd y buzz yn amazing, o'dd teulu fi mor prowd i fi neud hwn ac i'r gwaith dwi 'di neud idda fo a fyswn i erioed wedi dychmygu gallu gwneud hyn bum mlynedd yn ôl," meddai.

"O'dd o'n amazing i ennill rwbath hynna mawr."

Ac yntau ond yn 14 oed, parhau i ddysgu a datblygu ydi'r bwriad i Sion, gyda'r nod o "fynd am un nesaf blwyddyn nesaf ac yr un wedyn".

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.