Newyddion S4C

Unsplash

Galwadau am bleidlais ar uno Iwerddon wedi canlyniad cyfrifiad

The Irish Times 23/09/2022

Mae plaid Sinn Féin yng Ngogledd Iwerddon wedi galw am gynnal refferendwm ar ddyfodol y rhanbarth yn dilyn cyhoeddi canlyniadau'r cyfrifiad diweddaraf yno.

Dangosodd y canlyniadau gafodd eu cyhoeddi ddydd Iau bod mwy o Gatholigion na Phrotestaniaid bellach yn byw yng Ngogledd Iwerddon - a hynny am y tro cyntaf ers i'r rhanbarth gael ei sefydlu yn 1921.

Mae canlyniadau Cyfrifiad 2021 yn dangos fod 46% o'r boblogaeth bellach yn Gatholigion, tra bo 43% yn Brotestaniaid neu fath arall o Gristnogaeth.

Yng Nghyfrifiad 2011, cafodd 48% o'r boblogaeth ei gofnodi fel Protestaniaid tra bo 45% yn Gatholigion.

Mae gwleidyddion unoliaethol wedi dweud na ddylid cyfatebu'r canlyniad gyda'r farn wleidyddol ymysg pobl Gogledd Iwerddon am ddyfodol y rhanbarth.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.