Newyddion S4C

Josh Thomas

Josh Thomas: 'Dwi'n barod i herio fy hun a datblygu fel chwaraewr'

NS4C 20/09/2022

Mae'r chwaraewr rygbi Josh Thomas yn dweud ei fod yn barod i herio'i hun a datblygu fel chwaraewr ers symud i Loegr i chwarae i Newcastle Falcons.

Symudodd y maswr 22 oed o'r Gweilch at y Falcons ym mis Mai, a dywedodd wrth Newyddion S4C ei fod yn barod am yr her i gyrraedd mainc flaen y tîm a datblygu ei gêm.

"Y nod i mi eleni yw parhau i ddysgu a chwarae gymaint a dwi’n gallu. Dwi ishe dysgu a datblygu fel chwaraewr a dwi’n gwneud hynny trwy wrando ar yr hyfforddwyr a dysgu o’r chwaraewyr mwy profiadol yn yr un safle a fi.

"Ma' fe’n gyfnod cyffrous iawn yn symud lan i Newcastle. Mae’n wahanol bod ‘ma a symud i ffwrdd o adref ond dwi wedi mwynhau’r profiad hyd at hyn."

Yn wreiddiol o Abertawe, chwaraeodd Thomas dros 20 o gemau i ranbarth ei filltir sgwâr, Y Gweilch, a sgoriodd ei gais cyntaf yn erbyn Leinster i ennill y gêm.

"Ges i ddwy flynedd rili da gyda’r Gweilch. Hwnna oedd y cam cyntaf i mi mewn rygbi proffesiynol a odd e’n wych bod yn rhan o’r garfan a cael yr exposure.

"Oni methu credu sut nesi sgorio'r cais gyntaf, a’r ffordd wnaeth e ddod o gwmpas hefyd. Roedd hi’n annisgwyl iawn. Roedd hi’n deimlad grêt a dwi dal methu credu bod e wedi digwydd i ddweud y gwir."

Y crys coch 

Fel pob chwaraewr o Gymru, un o flaenoriaethau Thomas yn ei yrfa yw gwisgo crys coch Cymru. Mae eisoes wedi chwarae i dîm dan 20 Cymru, profiad sydd wedi bod o gymorth iddo wrth gamu i'r gamp broffesiynol.

"Yn sicr, un o’r nodau yw chwarae dros Gymru. Dyna nod unrhyw chwaraewr ond mae hynny’n cymryd gwaith caled a dwi’n barod i wneud hynny a gobeithio gallai ennill cap dros fy ngwlad un diwrnod.

"Roedd chwarae i Gymru dan 20 yn safon dda o rygbi. Er nad yw’n rygbi tîm cyntaf mae ‘na chwaraewyr medrus tu hwnt. Roedd y profiad o chwarae’r lefel yna yn gam dda cyn troi’n broffesiynol ac roedd hi’n fraint cael cynrychioli fy ngwlad."

Mae nifer o chwaraewyr Cymru eisoes yn chwarae yn y Gallagher Premiership, ac mae Thomas yn falch o weld chwaraewyr eraill o Gymru fel Louis Rees Zammit ac Ioan Lloyd yn chwarae'n dda.

"Mae ‘na lot o fois o Gymru yn chwarae yn y gynghrair ‘ma, yn enwedig rhai ifanc. Mae’n dda gweld pa mor dda maen nhw’n gwneud a’r nod yw ceisio dilyn eu llwybr a chreu argraff."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.