Newyddion S4C

Sandfields

Heddlu’n ymchwilio i ‘ymosodiad difrifol’ ym Mhort Talbot

NS4C 18/09/2022

Mae Heddlu De Cymru yn ymchwilio yn dilyn ymosodiad difrifol ar ddyn ym Mhort Talbot nos Sadwrn.

Cafodd swyddogion eu galw i ardal Ffordd Fictoria a Ffordd y Dywysoges Margaret yn ardal Sandfields y dref.

Cafodd dyn ei gludo i’r Ysbyty yn dilyn y digwyddiad.

Dywedodd yr heddlu eu bod nhw wedi arestio dyn mewn cysylltiad â’r digwyddiad.

Roedd y ffordd ar gau am rai oriau ac mae ymchwiliadau’r heddlu yn parhau.

Llun: Google
 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.