Newyddion S4C

Corwynt Siapan

Siapan yn paratoi am gorwynt enfawr

CNN 18/09/2022

Mae bron i ddwy filiwn o bobl yn Siapan yn cael eu cynghori i adael eu tai wrth i gorwynt enfawr ddynesu.

Mae disgwyl i gorwynt Nanmadol gyrraedd ynys ddeheuol Kyushu gyda gwyntoedd yn cyrraedd dros 155 milltir yr awr.

Mae disgwyl i law trwm a stormydd effeithio ar yr arfordir yn sylweddol.

Mae disgwyl difrod sylweddol i eiddo ac mae miloedd o bobl eisoes wedi gadael eu tai i geisio lloches.

Darllenwch fwy yma.
 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.