Newyddion S4C

Dros 1,000 yng Nghaerfyrddin i groesawu Eisteddfod yr Urdd i'r sir

Dros 1,000 yng Nghaerfyrddin i groesawu Eisteddfod yr Urdd i'r sir

NS4C 17/09/2022

Mae Sir Gaerfyrddin wedi croesawu Eisteddfod yr Urdd yn swyddogol gyda gŵyl gyhoeddi ddydd Sadwrn.

Yn wahanol i'r arfer, bydd digwyddiadau eraill yn ystod yr wythnosau i groesawu'r ŵyl ieuenctid.

Bydd dwy orymdaith dros yr wythnos nesaf a chyfres o weithgareddau eraill wedi'u trefnu ar gyfer y dyddiau i ddod.

Ddydd Sadwrn roedd y cyntaf o'r dathliadau yn cael ei gynnal wrth i dros fil o blant a phobl ifanc orymdeithio drwy Gaerfyrddin.

Wedi'r orymdaith am 11:00 roedd dathliad ym mharc y dref oedd yn cynnwys stondinau, chwaraeon, dawnsio ac adloniant byw.

Gyda'r nos bydd Fflur Dafydd ac Einir Dafydd yn perfformio mewn gig yng Nghlwb y Cwins, Caerfyrddin.

Nos Sul, bydd Cymanfa Ganu yng Nghapel Gellimanwydd, Rhydaman am 18:00.

'Cyffro mawr'

Mae Pwyllgor Gwaith Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin hefyd wedi trefnu ail orymdaith yn Llanymddyfri ar 24 Medi.

Llanymddyfri yw'r dref fydd yn croesawu'r ŵyl y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Carys Edwards, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Yr Urdd 2023: “Am y tro cyntaf erioed bydd ail orymdaith yn cael ei chynnal i gloi’r Ŵyl Gyhoeddi ar ddydd Sadwrn 24ain o Fedi yn Llanymddyfri. 

“Mae cyffro mawr yn tyfu ar hyd y Sir wrth i ni agosáu at groesawu Eisteddfod yr Urdd 2023 i’r ardal.  Edrychwn ymlaen at ddathlu cyhoeddiad yr Ŵyl, a chroesawu Urdd Gobaith Cymru i Sir Gâr dros yr wythnos nesaf.”

Ar drothwy’r Ŵyl Gyhoeddi, dywedodd Siân Eirian, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd a’r Celfyddydau: “Nid ar chwarae bach mae trefnu a chynnal Gŵyl Gyhoeddi nac Eisteddfod. 

"Ar ran yr Urdd hoffwn ddiolch i’r Pwyllgor Gwaith, i’r plant a phobl ifanc a’r holl wirfoddolwyr yn eu cymunedau am eu hymroddiad ar ôl yr holl brysurdeb yn dewis testunau, trefnu gweithgareddau a chasglu arian er mwyn croesawu a chynnal Eisteddfod yr Urdd 2023 i Sir Gaerfyrddin.

Dyma rai delweddau o'r orymdaith ddydd Sadwrn:

Image
Llanymddyfri
Image
Llanymddyfri
Image
Llanymddyfri

Bydd Eisteddfod yr Urdd 2023 yn cael ei gynnal rhwng 27 Mai a 3 Mehefin. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.