Newyddion S4C

Tywydd garw

Rhybudd melyn am law trwm i rannau o ogledd Cymru

NS4C 11/09/2022

Mae rhybudd melyn am law trwm i rannau o ogledd Gymru. 

Fe fydd y rhybudd gan y Swyddfa Dywydd mewn grym rhwng 00:00 a 11.00 ddydd Llun.

Mae'r rhybudd yn effeithio ar 5 o siroedd yng ngogledd Cymru sef Conwy, Dinbych, Fflint, Gwynedd ac Ynys Môn.  

Mae'r Swyddfa Dywydd yn dweud bod siawns y gallai cartrefi a busnesau brofi difrod yn sgil llifogydd ac mae yna rybuddion am golli pŵer.

Maen nhw hefyd yn rhybuddio am amodau gyrru gwael ac y gallai hyn effeithio ar wasanaethau trên a bws .

Mae disgwyl y gallai hyd at 20-40mm o law ddisgyn gyda 60-80mm mewn mannau o fewn cyfnod o dair i chwe awr.

Image
Rhybudd melyn am law trwm

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.