Newyddion S4C

Heddlu.

Arestio dyn ar amheuaeth o fod â deunydd ffrwydrol yn ei feddiant yn Aberystwyth

NS4C 08/09/2022

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi arestio dyn 36 oed ar amheuaeth o fod â deunydd ffrwydrol yn ei feddiant yn Aberystwyth. 

Cafodd yr heddlu eu galw i eiddo ar Heol Loveden am tua 19:20 nos Fercher yn dilyn adroddiadau o sŵn ffrwydradau uchel. 

Yn dilyn cyngor gan arbenigwyr o'r Weinidogaeth Amddiffyn, mae'r heddlu bellach wedi cau'r ardal i'r cyhoedd a symud pobl o dai cyfagos. 

Fe fydd Canolfan Hamdden Plas Crug ar agor i unrhyw un sydd wedi'u heffeithio gan y digwyddiad. 

Mae'r dyn 36 oed yn parhau yn y ddalfa wrth i ymholiadau'r heddlu barhau. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.