Newyddion S4C

Cap costau ynni yn codi i £3,549 y flwyddyn o fis Hydref

26/08/2022
S4C

Mae Ofgem wedi cyhoeddi bydd y cap ar filiau ynni yn codi i £3,549 y flwyddyn.

Mae hyn yn gynnydd o 80% ers mis Ebrill pan oedd biliau ar gyfartaledd wedi codi i £1,971 y flwyddyn.

Mae disgwyl i 24 miliwn o dai ar hyd Prydain gael eu heffeithio wrth i'r codiad ddod i rym ar 1 Hydref.

Mae Prif Weithredwr Ofgem, Jonathan Brearley, yn galw ar y Prif Weinidog nesaf, yntau Sunak neu Truss i ymateb i'r codiad costau ar frys.

Mewn neges ar Twitter, fe alwodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i rewi pris ynni, a threthi’r busnesau olew a nwy.

Dywedodd y Canghellor Nadhim Zahawi: "Dwi'n gwybod bod y cyhoeddiad ar gap prisiau ynni bore 'ma yn achosi straen a phryder i nifer o bobl, ond mae cymorth ar y ffordd gyda £400 i helpu gyda biliau ynni i bawb, bydd ail daliad o £650 i aelwydydd bregus a £300 i bensiynwyr.

"Tra bo Putin yn gwneud i brisiau ynni i godi fel ffordd o ddial ar ein cefnogaeth i Wcráin yn eu dioddefaint am ryddid, dwi yn gweithio'n ddiflino i ddatblygu opsiynau am gymorth pellach.

"Mae hyn yn golygu bydd y Prif Weinidog nesaf yn gallu dechrau yn y ffordd orau posib a darparu cefnogaeth i'r rheiny sydd ei angen fwyaf, cyn gynted â phosib."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.