Newyddion S4C

Dwr Eisteddfod

Diffodd dŵr ar safle'r Eisteddfod er mwyn cynnal profion ansawdd

Mae'r cyflenwad dŵr ar safle'r Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron wedi ei ddiffodd er mwyn cynnal profion ar ansawdd y dŵr.

Mae Newyddion S4C ar ddeall fod unigolion ar faes yr Eisteddfod wedi derbyn cyngor i beidio ag yfed y dŵr am y tro.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Eisteddfod Genedlaethol fod cau'r system yn gam "rhagofalus" a'u bod yn darparu dŵr ar gyfer pobl ar y maes a'r maes carafanau.

Aeth y llefarydd ymlaen i ddweud fod yr Eisteddfod yn "aros am ganlyniadau'r profion diweddaraf" i fesur ansawdd y dŵr.

Ychwanegodd fod newidiadau i ansawdd y dŵr yn gallu digwydd "ar safleoedd adeiladu cymhleth fel meysydd yr Eisteddfod".

Image
Dwr yfed

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ceredigion: "Diogelwch y cyhoedd yw ein prif flaenoriaeth ac mae’n hynod o bwysig i weithredu’n ofalus ac yn drylwyr wrth baratoi’r maes."

Pan mae digwyddiadau fel yr Eisteddfod yn cael eu cynnal, mae rhwydwaith dros-dro yn cael ei chreu i ddarparu dŵr ar gyfer digwyddiadau o'r math.

Pwysleisiodd llefarydd ar ran Dŵr Cymru nad oedd problem ehangach gydag ansawdd y dŵr yn ardal Tregaron ac mai mater i system breifat yr Eisteddfod oedd hyn.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.