Newyddion S4C

S4C

Cymro wedi cael chwe thriniaeth ar ôl cael ei drywanu ym Mhortiwgal

Wales Online 26/07/2022

Mae tad i bedwar o Gymru wedi cael chwe thriniaeth ar ôl cael ei drywanu ym Mhortiwgal, yn ôl ei fam.

Cafodd Joel Collins o Droed-y-rhiw, Merthyr Tudful, ei drywanu wrth gerdded adref ar ôl noson allan ar 4 Orffennaf. 

Fe gafodd Mr Collins ei ruthro i ysbyty yn Faro ar ôl i aelod o’r cyhoedd ei weld yn anymwybodol ar y stryd gyda phedwar clwyf dwfn i’w stumog.

Wrth siarad â BBC Wales Today nos Lun, dywedodd ei fam, Sue Bridges ei fod yn "dad cariadus iawn i'w bedwar o blant".

Ychwanegodd Ms Bridges y pwysigrwydd o sicrhau fod pobl yn aros gyda'i gilydd ar noson allan.

Darllenwch ragor yma

Llun teulu

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.