Newyddion S4C

Trenau

Dwy streic reilffyrdd arall wedi eu trefnu ar gyfer mis Awst

Sky News 25/07/2022

Bydd aelodau Undeb TSSA mewn saith cwmni rheilffyrdd yn streicio ar 18 a 20 Awst yn sgil ffrae ynglŷn â thal wrth i weithwyr alw am godiad cyflog. 

Mae trafodaethau rhwng yr undebau a'r cwmnïau rheilffyrdd wedi dod i ben gyda gweithwyr yn dadlau nad oedd y cynnig diweddaraf yn ddigon yn sgil yr argyfwng costau byw. 

Bydd gweithwyr Network Rail yn streicio ar 27 Gorffennaf ac mae Undeb Aslef wedi cyhoeddi cyfnod o weithredu diwydiannol ar 30 Gorffennaf.

Darllenwch y stori'n llawn yma. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.