Newyddion S4C

S4C

Cymro mewn coma ar ôl cael ei drywanu ar wyliau ym Mhortiwgal 

The Sun 24/07/2022

Mae tad i bedwar o Gymru mewn coma ar ôl cael ei drywanu deirgwaith mewn ymosodiad ar wyliau yn Algarve, Portiwgal. 

Cafodd Joel Collins o Droed-y-rhiw, Merthyr Tudfil ei drywanu wrth gerdded adref ar ôl noson allan ar 4 Orffennaf. 

Cafodd Mr Collins ei ruthro i ysbyty yn Faro ar ôl i aelod o’r cyhoedd ei weld yn anymwybodol ar y stryd gyda phedwar clwyf dwfn i’w stumog.

Mae wedi dioddef briwiau i’w pancreas, ysgyfaint, coluddion a stumog. Mae yn parhau mewn gofal dwys ar ôl pum llawdriniaeth, meddai ei chwaer Heidi Collins. 

Rhagor yma. 
 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.