Newyddion S4C

Marburg / WHO.png

Cadarnhau dau achos o feirws Marburg yn Ghana

Reuters 18/07/2022

Mae dau achos o'r feirws angheuol, Marburg, wedi eu cadarnhau yn Ghana.

Bu farw'r ddau berson wedi iddyn nhw brofi yn bositif am y feirws.

Dyma'r tro cyntaf i'r clefyd, sy'n debyg i Ebola, gael ei ganfod yn y wlad. 

Nid oes unrhyw frechlyn neu driniaeth yn bodoli ar gyfer Marburg, ac mae ei symptomau yn cynnwys tymheredd uchel a gwaedu mewnol ac allanol. 

Dywedodd Awdurdod Iechyd y Byd bod "awdurdodau iechyd yn y wlad wedi ymateb yn gyflym, gan ddechrau paratoi yn brydlon ar gyfer rhagor o achosion posibl."

Darllenwch fwy yma

Llun: Awdurdod Iechyd y Byd

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.