Newyddion S4C

Clwb nos The Arch, Castell-nedd

Ymchwiliad i lofruddiaeth ar ôl i ddyn farw yn dilyn ymosodiad yng Nghastell-nedd

NS4C 16/07/2022

Mae Heddlu De Cymru wedi lansio ymchwiliad i lofruddiaeth ar ôl i ddyn 47 oed farw yn dilyn ymosodiad yng Nghastell-nedd fore dydd Gwener.

Fe ddigwyddodd yr ymosodiad o gwmpas 12.50 y bore ger clwb nos ‘The Arch’ ar Commercial Street y tu ôl i’r orsaf drenau.

Roedd y dyn wedi derbyn anafiadau difrifol yn yr ymosodiad a bu farw fore dydd Sadwrn.

Dywedodd yr heddlu fod dyn 34 oed wedi ei gadw yn y ddalfa ar amheuaeth o lofruddio.

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Mark Lewis; “Mae yna ddatblygiad trasig dros nos ac rydym nawr yn delio gyda’r digwyddiad fel llofruddiaeth. Mae ein meddyliau gyda theulu a ffrindiau’r dioddefwr yn ystod y cyfnod anodd yma.

“Mae rhywun gyda ni yn y ddalfa ac nid ydym yn chwilio am unrhyw un arall ar hyn o bryd.”

Mae’r heddlu yn apelio am wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiad.

Mae'r llu u yn gofyn i unrhyw un a welodd yr ymosodiad neu sydd â gwybodaeth a fedrai fod o gymorth i gysylltu drwy’r wefan neu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio cyfeirnod 2200236046.

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.