Newyddion S4C

Pawb dros 50 oed i dderbyn brechlyn atgyfnerthu yn yr hydref

Pawb dros 50 oed i dderbyn brechlyn atgyfnerthu yn yr hydref

Newyddion S4C 15/07/2022

Fe fydd pawb dros 50 oed yn gymwys am frechiad atgyfnerthu yn yr hydref i'w hamddiffyn rhag Covid-19.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd y brechlyn ar gael i breswylwyr a staff mewn cartrefi pobl hyn, gweithwyr iechyd a gofal y rheng flaen a phawb rhwng pump a 49 oed sydd mewn grwpiau sy'n wynebu risg uwch yn glinigol.

Daw'r cyhoeddiad yn dilyn cyngor newydd gan y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI).

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos fod achosion o'r feirws yng Nghymru wedi codi 20% mewn wythnos, a bod gan un o bob 17 o bobl y feirws.

Bydd pobl yn cael eu gwahodd am frechiad pan mae'n amser iddyn nhw gael un.

Bydd y brechiad ffliw hefyd yn cael ei ddosbarthu o ddechrau mis Medi i amddiffyn y rhai sy'n wynebu risg.

Mae dwy filiwn o frechlynnau atgyfnerthu eisoes wedi eu dosbarthu yng Nghymru cyn y cam nesaf o'r cynllun brechu gael ei ymestyn.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan: "Rydyn ni unwaith eto'n gweld cynnydd mewn achosion o COVID-19 a phwysau cynyddol ar ein Gwasanaeth Iechyd. Rydyn ni’n disgwyl y bydd COVID-19 a’r ffliw ar led yn eang y gaeaf hwn a rhaid inni fod yn barod ar gyfer gweithgarwch ffliw llawer uwch neu weithgarwch ffliw annhymhorol."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.