Newyddion S4C

Rhiwbina Hill.png

Dau yn yr ysbyty gydag anafiadau difrifol wedi gwrthdrawiad yng Nghaerdydd

NS4C 13/07/2022

Mae Heddlu De Cymru yn ymchwilio i wrthdrawiad ffordd ddifrifol yn ardal Rhiwbeina o Gaerdydd. 

Digwyddodd y gwrthdrawiad un cerbyd am oddeutu 04:45 fore Mercher. 

Roedd y cerbyd Suzuki Alto yn cynnwys bachgen 16 oed, bachgen a merch 17 oed, a dyn a menyw 18 oed. 

Fe gafodd pump oedd yn y car eu cludo i Ysbyty Athrofaol Cymru ac mae'r ferch a'r fenyw yn derbyn triniaeth am anafiadau difrifol. 

Mae gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu drwy ddefnyddio'r cyfeirnod 2200233494.  

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.