Newyddion S4C

Robin Parry Jones

Parafeddyg o Wynedd wedi marw ar ôl i goeden syrthio arno

North Wales Live 06/07/2022

Mae cwest wedi clywed sut y bu i barafeddyg o Wynedd farw ar ôl i goeden yr oedd yn ei thorri i lawr syrthio arno.

Bu farw Robin Parry Jones, oedd yn wreiddiol o Gaernarfon, yn dilyn y ddamwain fis diwethaf. 

Roedd Mr Jones yn gweithio fel parafeddyg yng ngorsaf Ambiwlans Pwllheli ac wedi'i ddisgrifio fel dyn "hoffus a hirhoedlog." 

Clywodd y cwest fod Mr Jones wedi'i ddarganfod o dan y goeden fore Iau 23 Mehefin. 

Er gwaethaf ymdrechion y gwasanaethau brys, bu farw'r tad i ddau a thaid i un yn y fan a'r lle. 

Darllenwch fwy yma. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.