Newyddion S4C

Love Island cast 2022

2023 yn 'flwyddyn gariad' gyda dwy gyfres newydd o Love Island

NS4C

2023 bydd y "flwyddyn gariad" yn ôl ITV wrth iddyn nhw gyhoeddi dwy gyfres newydd o Love Island.

Fe fydd y gyfres yn dychwelyd i Dde Affrica am gyfres ychwanegol ddechrau'r flwyddyn nesaf - a hynny am y tro cyntaf ers 2020.

Fe fydd y rhaglen, sydd ar hyn o bryd yng nghanol ei hwythfed gyfres, yn dychwelyd i Majorca ar gyfer wyth wythnos haf nesaf.

Dyma fydd y tro cyntaf i ddwy gyfres gael eu darlledu yn yr un flwyddyn gan nad oedd modd cynnal cyfres yn haf 2020 yn sgil y pandemig.

Yn ôl ffigyrau gwylio, rhaglen gyntaf y gyfres o Love Island yw'r rhaglen fwyaf poblogaidd eleni ar gyfer pob rhwng 16 a 34 oed.

Fe fydd y ddwy gyfres nesaf yn cael eu darlledu ar ITV2 ac ar ITVX sef gwasanaeth ffrydio newydd y sianel. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.