Newyddion S4C

Bwyd

Prif gynghorydd yn beirniadu cynllun bwyd y Llywodraeth

The Guardian 13/06/2022

Mae prif gynghorydd bwyd Llywodraeth y DU wedi beirniadu cynlluniau i daclo tlodi bwyd a gordewdra. 

Roedd Henry Dimbleby, a wnaeth sefydlu'r gadwyn bwytai Leon, wedi arwain adolygiad y llywodraeth o'r system fwyd yn y DU. 

Mae'r llywodraeth wedi cyflwyno cynllun bwyd ddydd Llun, sydd wedi cynddeiriogi ymgyrchwyr hawliau anifeiliad, arbenigwyr polisi bwyd a ffermwyr.  

Yn ôl Mr Dimbleby, mae'r strategaeth yn anwybyddu nifer o'i argymhellion a ddim yn gwneud digon i ddelio gyda thlodi bwyd. 

Dywedodd Mr Dimbleby nad yw'r cynllun yn cynnwys awgrymiadau fel gwella safonau amgylcheddol a llesiant yn y diwydiant amaethyddol a lleihau faint o gig a chynnyrch llaeth sy'n cael ei fwyta. 

Mae Boris Johnson wedi honni y bydd y cynllun yn cefnogi ffermwyr Prydeinig, yn hybu'r economi ac yn amddiffyn pobl rhag effaith unrhyw broblemau economaidd yn y dyfodol. 

Darllenwch fwy yma. 

Llun: Richard Croft

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.