Newyddion S4C

Heddlu.

Cau ffordd yng Ngwynedd yn dilyn gwrthdrawiad

NS4C 12/06/2022

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cau ffordd yr A498 yn Nant Gwynant yn dilyn gwrthdrawiad am tua 13.00 ddydd Sul.

Dywedodd yr heddlu y byddai'r ffordd yn debygol o fod ar gau "am beth amser."

Mae’r heddlu wedi gofyn i yrwyr osgoi’r ardal a defnyddio ffyrdd eraill.

Mae’r heddlu wedi diolch i deithwyr am eu cydweithrediad.

Bu’n rhaid i’r heddlu hefyd gau ffordd yr A525 ger cyffordd yr A539 yng Nghroes Eglwys yn Wrecsam yn dilyn gwrthdrawiad.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.