Newyddion S4C

Heol Jackson Caerdydd.png

Heddlu yn ymchwilio ar ôl i ddyn gael ei drywanu yng Nghaerdydd

Wales Online 02/06/2022

Mae dyn wedi cael ei gludo i'r ysbyty ar ôl cael ei drywanu yn ardal Trelái yng Nghaerdydd. 

Fe gafodd Heddlu De Cymru eu galw am oddeutu 01:15 fore Iau yn dilyn adroddiadau fod dyn 44 oed wedi ei anafu tu allan i eiddo ar Heol Jackson yn Nhrelái. 

Dywedodd yr heddlu bod y dyn wedi dioddef anafiadau yn sgil trywanu, a’i fod wedi ei gludo i Ysbyty Athrofaol Cymru lle mae'n derbyn triniaeth am fân anafiadau. 

Mae dau fachgen 16 oed ac un arall 17 oed wedi eu harestio ar amheuaeth o ymosod ar unigolyn, ac maent yn parhau yn y ddalfa. 

Mae'r heddlu yn awyddus i siarad ag unrhyw un sydd gan wybodaeth am y digwyddiad drwy ddefnyddio'r cyfeirnod 2200183851

Darllenwch fwy yma


 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.