Newyddion S4C

Oriel: Murluniau graffiti yn ymddangos ger hen ysgolion sêr pêl-droed Cymru

Oriel: Murluniau graffiti yn ymddangos ger hen ysgolion sêr pêl-droed Cymru

NS4C 03/06/2022

Mae murluniau graffiti wedi ymddangos y tu allan i hen ysgolion rhai o sêr pêl-droed Cymru.

Cafodd y gwaith ei gomisiynu gan S4C ar drothwy rownd derfynol gemau ail gyfle Cwpan y Byd.

Wcráin fydd yn herio Cymru yn Stadiwm Dinas Caerdydd dydd Sul, gyda'r gic gyntaf am 17:00.

O Grymych i Gaerdydd, o Langollen i Langatwg, mae'r lloriau'n goch i gefnogi Cymru.

Mae hyd yn oed dau o'r portreadau dros y ffin yn Lloegr, yn Nyfnaint a Hull, lle aeth Kieffer Moore a Dan James i'r ysgol.

Dyma olwg ar y murluniau yn ein horiel, neu ein wal goch.

Aaron Ramsey – Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Image
Aaron Ramsey - Llawr Coch.jpg
Mae murlun Aaron Ramsey y tu allan i Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

Ben Davies – Ysgol Gyfun Ystalyfera

Image
Ben Davies - Graffiti.jpg
Ger Ysgol Gyfun Ystalyfera mae murlun Ben Davies.

Connor Roberts –  Ysgol Gyfun Cymunedol Llangatwg

Image
Connor Roberts - Llawr Coch.jpg
Mae murlun Connor Roberts y tu allan i'w hen ysgol yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Dan James – South Hunsley High School

Image
Dan James - Graffiti.jpg
Mae murlun Dan James yn un o ddau sydd wedi eu lleoli'r tu allan i Gymru, yn Hull.

Danny Ward – Ysgol Uwchradd Penarlâg

Image
Danny Ward - Llawr Coch.jpg
Gôl-geidwad Cymru, Danny Ward, sydd â'i furlun ym Mhenarlâg, Sir y Fflint.

Gareth Bale – Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Newydd

Image
Gareth Bale - Llawr Coch.jpg
Cymru.  Golf.  Yr Eglwys Newydd?

Harry Wilson –  Ysgol Dinas Brân

Image
Harry Wilson - Llawr Coch.jpg
Wilsoooooooooon sydd yn cael ei anrhydeddu yn Llangollen.

Joe Allen – Ysgol Y Preseli

Image
Joe Allen - Llawr Coch.jpg
Y Cawr o Grymych, Joe Allen, sy'n cael ei ddathlu ar lethrau'r Preselau.

Joe Rodon – Pontarddulais Comprehensive School

Image
Joe Rodon - Llawr Coch.jpg
Mae Pontarddulais yn gartref i furlun Joe Rodon. 

Kieffer Moore – King Edward VI Community College

Image
Kieffer Moore - Llawr Coch.jpg
Mae rhan o'r llawr coch yn Totnes, Dyfnaint.

Neco Williams – Ysgol Rhiwabon

Image
Neco Williams - Llawr Coch.jpg
Neco Williams sydd â'i draed ar y ddaear yn Rhiwabon.

Rob Page – Ysgol Gymuned Ferndale

Image
Rob Page - Llawr Coch.jpg
A'r dyn ei hun, ceidwad ein carfan, Rob Page.

Fe fydd y cyfan yn fyw ar S4C am 16:15 ddydd Sul, a'r diweddaraf i gyd ar wasanaeth Newyddion S4C.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.