Newyddion S4C

WREXHAM / WRECSAM

Wrecsam yn methu â chipio teitl Dinas Diwylliant y DU

NS4C 31/05/2022

Dyw Wrecsam ddim wedi llwyddo yn ei hymgais i gipio teitl Dinas Diwylliant y DU 2025.

Fe ddaeth y cyhoeddiad gan yr Ysgrifennydd Diwylliant Nadine Dorries ar raglen y BBC, The One Show nos Fawrth mai Bradford yn Swydd Efrog yw'r ddinas fuddugol.

Daw hyn wedi siomedigaeth i CPD Wrecsam dros y penwythnos wedi iddyn nhw golli yn erbyn Grimsby Town gan olygu na fyddan nhw'n cael dyrchafiad i Gynghrair Dau.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi llongyfarch Bradford ar ei buddugoliaeth gan ychwanegu fod y gystadleuaeth wedi dod â chymuned Wrecsam yn agosach at ei gilydd.

Mae Wrecsam wedi derbyn statws dinas fel rhan o ddathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines.

Roedd Wrecsam yn cystadlu yn erbyn Bradford, Sir Durham a Southampton ar gyfer y teitl.

Mae'n dilyn buddugoliaethau i Derry yn 2013, Hull yn 2017 a Coventry yn 2021.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.