Newyddion S4C

Creative Commons

Dyn yn marw ar ôl mynd i drafferthion oddi ar arfordir Môn

North Wales Live 10/05/2022

Mae dyn 35 oed wedi marw ar ôl mynd i drafferthion tra'n neidio oddi ar glogwyni yn Rhoscolyn, Ynys Môn ar 6 Mai. 

Mae Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio. Ac yn ôl y llu, doedd y dyn ddim yn byw yn lleol. 

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r safle amser cinio yn dilyn adroddiadau fod dyn wedi mynd i drafferthion yn y môr. Roedd e'n cymryd rhan mewn gweithgaredd arfordiro, sy'n cynnwys dringo a neidio oddi ar glogwyni. Cafodd ei gludo i ysbyty lle bu farw. 

Rhagor o fanylion yma  

 

 

    

 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.