Newyddion S4C

Heddlu.

Ymchwilio i droseddau rhyw hanesyddol honedig mewn cangen o Gadetiaid Môr

NS4C 06/05/2022

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn ymchwilio i honiadau o droseddau rhyw hanesyddol honedig yng nghangen Cadetiaid Môr y Rhyl.

Mae eu hymchwiliad yn edrych ar gyfnod rhwng 1978 a 1989.

Mae swyddogion yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth all fod o gymorth i'w hymchwiliad i gysylltu gyda nhw.

Pwysleisiodd y llu y byddai unrhyw wybodaeth yn cael ei drin yn gyfrinachol ac mewn dull sensitif.

Dywed yr heddlu bod modd i rai sydd gyda gwybodaeth gysylltu drwy ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost opbluealwen@northwales.police.uk

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.