Newyddion S4C

Defaid yn pori

NFU Cymru yn annog lleihau allyriadau carbon ar ffermydd

Mae undeb amaethyddol NFU Cymru yn cynnal digwyddiad ddydd Mercher a fydd yn ystyried ffyrdd o leihau allyriadau carbon ar ffermydd.

Mae'r achlysur yn cael ei gynnal ar Faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd. Y nod yw edrych ar gyfleoedd i leihau costau ynni, ac ystyried ffyrdd o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Dywedodd Llywydd NFU Cymru, Aled Jones: “O ystyried yr heriau presennol sy’n wynebu’r diwydiant amaethyddol, ni fu erioed amser mwy cyfleus i ffermwyr edrych ar ffyrdd newydd o ddal carbon a sbarduno arbedion effeithlonrwydd ar ffermydd.

“Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyngor ymarferol i fusnesau amaethyddol i gyflwyno newidiadau cadarnhaol ar y fferm a bydd sesiynau’r prynhawn yn caniatáu i ffermwyr geisio gwybodaeth bersonol mewn perthynas â’u ffermydd eu hunain.”

Mae disgwyl trafodaethau gan arbenigwyr yr NFU am yr arferion diweddaraf a gan aelodau NFU Cymru am eu profiadau ar lawr gwlad.

Bydd gweithdai hefyd yn cael eu cynnal ar gyfer aelodau sy'n awyddus i gael manylion ymarferol, ac i'r rhai sy'n asesu'r camau penodol nesaf ar gyfer eu ffermydd.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.