Newyddion S4C

Pobol ifanc yn paratoi i bleidleisio yn yr etholiadau lleol

Pobol ifanc yn paratoi i bleidleisio yn yr etholiadau lleol

Newyddion S4C 01/05/2022

Dydd Iau mi fydd pobol yn bwrw pleidlais yn yr ETHOLIADAU LLEOL (LOCAL ELECTIONS). Dyma'r tro cyntaf i bobl UN AR BYMTHEG (SIXTEEN), a DWY AR BYMTHEG (SEVENTEEN) oed allu pleidleisio i ddewis eu CYNGHORWYR (COUNCILLORS) lleol.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.