Newyddion S4C

CC

Darogan mai Sinn Féin fydd yn blaid fwyaf yng Ngogledd Iwerddon am y tro cyntaf erioed

RTÉ 29/04/2022

Bydd etholiadau Cynulliad Gogledd Iwerddon yn cael eu cynnal wythnos nesaf, gyda darogan y bydd newid hanesyddol yn digwydd yn y dalaith.

Mae'n bosib mai Sinn Féin fydd y blaid fwyaf am y tro cyntaf yn hanes Gogledd Iwerddon, wedi i blaid yr Unoliaethwyr Democrataidd (DUP) ddioddef colledion arwyddocaol yn ddiweddar.

Mae'r blaid wedi cael tri arweinydd yn y flwyddyn ddiwethaf yn ogystal â rhwyg o fewn ei rhengoedd, yn bennaf oherwydd y ffordd y cafodd Arlene Foster ei diarddel. 

Un o brif amcanion Sinn Féin fyddai sicrhau rheolaeth ar y ddwy ochr i'r ffin, ac o ganlyniad, i adael y Deyrnas Unedig.

Nid ydy'r DUP na Phlaid Unoliaethol Ulster (UUP) wedi cadarnhau hyd yma y byddan nhw’n gwasanaethu fel dirprwy brif weinidog ochr yn ochr â phrif weinidog o Sinn Féin.

Yn sgil Cytundeb Dydd Gwener y Groglith 1998, mae'n rhaid i'r cenedlaetholwyr a'r unoliaethwyr rannu grym yn Stormont. 

Darllenwch fwy yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.