Newyddion S4C

Capel Rhydwilym,  ​

Gwylnos i alw am ail-agor achos marwolaethau brawd a chwaer o Sir Benfro

NS4C 24/04/2022

Fe fydd gwylnos yn cael ei chynnal nos Sul i gofio am frawd a chwaer o Sir Benfro fu farw yn 1970au dan amgylchiadau sy'n dal i fod yn ddirgelwch.

Bu farw Griff a Patti Thomas o Ffynnon Samson ym mhentref Llangolman ychydig cyn y Nadolig yn 1976.

Ar y pryd, daeth rheithgor i'r casgliad fod Mr Thomas wedi llofruddio ei chwaer cyn rhoi ei hun ar dân yn fwriadol.

Image
Griff a Patti Thomas
Bu farw Griff a Patti Thomas bron i 50 mlynedd yn ôl 

Ond mae rhai yn lleol yn cwestiynu'r dyfarniad ac yn galw am ail-ystyried y dystiolaeth 46 o flynyddoedd yn ddiweddarach.

Mae trefnwyr yr wylnos yn gobeithio dwyn pwysau ar yr heddlu i ailagor yr ymchwiliad i'r achos.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yng Nghapel Rhydwilym, lle mae'r ddau wedi eu claddu.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed-Powys: "Rydym yn parhau i adnabod a chadarnhau pa ddeunydd sydd wedi ei gadw.  Bydd y teulu'n cael eu diweddaru gydag unrhyw ddatblygiadau."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.