Newyddion S4C

Heddlu

Pwerau stopio a chwilio gan yr heddlu yn sgil ymladd ym Mhontypridd

NS4C 18/04/2022

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi pwerau stopio a chwilio ychwanegol i blismyn ym Mhontypridd yn sgil adroddiadau o drais ac ymladd yn y dref. 

Bu Heddlu De Cymru wedi cyhoeddi hysbysiad Adran 60 ar gyfer yr ardal ddydd Llun, sydd yn galluogi swyddogion i stopio a chwilio unrhyw un heb achos. 

Daeth y gorchymyn i rym am 2:42 fore ddydd Llun ac mae'n parhau am 24 awr. 

Yn ôl yr heddlu, mae'r gorchymyn mewn lle er mwyn atal rhagor o aflonyddwch yn dilyn adroddiadau o drais ac ymladd yn ardal Broadway yn y dref yn ystod oriau man fore Llun. 

Dywedodd yr uwch-arolygydd Marc Atwell wrth gyhoeddi'r mesurau: "Mae'r pwerau stopio a chwilio ychwanegol wedi'u hawdurdodi yn dilyn adroddiadau o ymladd ymysg nifer fawr o bobl." 

"Dydy'r defnydd o'r pwerau yma ddim yn benderfyniad hawdd, ac maen nhw wedi eu cyflwyno i gadw cymuned a phobl Pontypridd yn ddiogel." 

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad ddydd Llun i gysylltu â nhw ar unwaith. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.